2. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA:


"Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse"

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż ze względu na obecność koronawirusa na terenie naszego kraju, Zarządzeniem JM Rektora UMK w tej sprawie oraz niepewną sytuację epidemiologiczną związaną z tym tematem termin Konferencji uległ przesunięciu.
Wysoce prawdopodobnym terminem jest październik 2020r.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo organizatorzy uznali tą decyzję za najlepszą z możliwych.
Zarejestrowanych uczestników oraz wszystkich zainteresowanych poinformujemy o szczegółach już wkrótce.

Strona główna

Konferencja pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzeja Tretyna

________________________________________

 

 Płatności:

 

prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej na nr konta:

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń,

 

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

z dopiskiem: ARTVET, imię i nazwisko uczestnika.

 

___________________________________________________________________________________

 

W Programie między innymi:

 

Europejscy specjaliści:

 • Duccio Panzani (Włochy): "Selection and managment of equine ET recipients/Selekcja i postępowanie z klaczami będącymi biorczyniami zarodków"

 

 • Marja Mikkola (Finlandia): "Factors affecting superovulation and embryo production in cattle/Czynniki wpływające na superowulację i produkcję zarodków u bydła"

 

 • Karolien Desmet (Norwegia): "Maternal metabolic disorders and fertility: the effect of lipotoxicity on oocyte, sperm and embryo/Zaburzenia metabolizmu a płodność matek: wpływ lipotoksyczności na komórki jajowe, nasienie i zarodek"

 

 • Heiner Bollwein (Szwajcaria): "Color Doppler sonographic examinations of donor and recipient cattle in ET an program - possibilities and limitations/Kolorowy doppler w badaniach dawczyń i biorczyń w programie ET u bydła - możliwości i ograniczenia"

 • Viktoria Zezekalo (Ukraina): "Chlamydia-like bacteria in cows with reproduktive disorders/Bakterie  chlamydiopodobne u krów z zaburzeniami w rozrodzie"

 

 • Andreas Vernunft (Niemcy): "The Anti-Muller - Hormone in females and its application in reproductive medicine in farm animals/Hormon anty-Mullerowski u samic i jego zastosowanie w rozrodzie u zwierząt gospodarskich

 

 • Agata Zagrajczuk (Polska): "Obtaining oocytes from the mares in Assisted Reproductive Technologies - perspectives and limitations / Pozyskiwanie oocytów u klaczy w technikach wspomaganego rozrodu"

 

Krajowi specjaliści i prelegenci:

 • Kamil Kossakowski: "Poprawa wyników zacieleń u krów powtarzających narażonych na stres cieplny z wykorzystaniem zarodków pozyskiwanych in vitro"
 • Tomasz Stankiewicz, Barbara Błaszczyk, Jan Udała: "Hemodynamika pępowinowych naczyń zylnych i tętniczych w ciążach kóz"
 • Jarosław Sobolewski, Marek Gehrke, Magdalena Herudzińska, Jędrzej M. Jaśkowski: "Wybrane parametry rozrodu w stadach bydła mlecznego w świetle badań ankietowych"
 • Leszek Krakowski: "Wykorzystanie inowacyjnych technik laboratoryjnych w ocenie nasienia w aspekcie poprawy jakości zarodków pozyskiwanych in vitro."
 • Anna Szul, Jarosław Jędraszczyk "Zaawansowana kontrola jakości biologicznej nasienia buhajów - wnioski z rutynowego używania cytometru przepływowego do bieżącej produkcji nasienia z przeznaczeniem do inseminacji"
 • Marek Gehrke: "Plusy i minusy programu REP-MON"
 • Dorota Bukowska: "Cząsteczki, komórki, białka - blaski i cienie komórek zairnistych w aspekcie macierzystości"
 • Jacek Ingarden, Maja Ingarden: "Kierunki rozwoju biotechnik rozrodu u małych zwierąt"
 • Maria Wieczorkiewicz, Magdalena Herudzińska, Jędrzej M. Jaśkowski: "Czynniki ryzyka wyniku zacieleń u jałowic biorczyń - obserwacje krajowe"
 • Wiesław Deptuła, Jakub Kulus: "Odpowiedź immunologiczna u bydła zakażonego naturalnie wirusem BHV-1"
 • Roland Kozdrowski: "Dlaczego transfer zarodków u koni nie cieszy się w Polsce popularnością"
 • Magdalena Herudzińska: "Produkcja zarodków in vitro - krok po kroku"
 • G.Wojtkielewicz, A.Makara, M.Zhuk, W.Dobruk, W. Drewnowski: "Eksport zarodków do krajów trzecich na przykładzie SHiUZ Bydgoszcz"

... oraz inni europejscy i krajowi specjaliści.

 

 

Dodatkowo w Programie: Panel dyskusyjny dotyczący prezentowanych zagadnień oraz Sesja statystyczna dotycząca embriotransferu w Polsce!

 

Szczegółowy Program już wkrótce!

 

Ważne! Podczas prezentacji anglojęzycznych dla zainteresowanych uczestników dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne.

 

 

 

 

Konferencja w Toruniu