IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TECHNOLOGIE WSPOMAGANEGO ROZRODU
AKTUALNE WYZWANIA I NOWE KIERUNKI ROZWOJU

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Sekretarz:

lek. wet. Magdalena Herudzińska

Członek:

dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK

 

Konferencja w Toruniu